LEANWORKS | JUST-IN-TIME, JUST-IN-PLACE

Logistiek in de bouw kan slimmer en efficiënter

De logistiek in de bouw heeft de laatste tijd enorme veranderingen ondergaan. Veel meer dan voorheen wordt er nagedacht over hoe de verkeersbewegingen van, naar en op de bouwplaats zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingericht.

Met Raab Karcher zagen we enkele jaren terug al welke veranderingen nodig waren, zeker met het oog op het groeiende aantal bouwprojecten in binnenstedelijk gebied. Hoe konden wij hierin onze rol pakken en logistiek in de bouw slimmer maken?

 

Focus op logistiek in de bouw

We besloten onze focus te gaan leggen op het leveren van toegevoegde waarde door logistieke dienstverlening. Onder de naam Leanworks startten we niet lang daarna ons eerste pilotproject, toen ons werd gevraagd om mee te denken over de logistiek bij de bouw van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. De bouw vond plaats in de binnenstad. Veel plek voor opslag was er niet.

De pilot en ook de pilots die volgden waren een groot succes en wat we leerden passen we nu al jaren veelvuldig toe voor een groeiend aantal opdrachtgevers.

 

Hoe realiseren we efficiëntere logistiek in de bouw?

We creëren op één van onze bestaande distributielocaties nabij uw bouwplaats een HUB waar we de materialen van alle leveranciers verzamelen. De materialen worden vervolgens gebundeld geleverd op de bouwplaats, precies op het moment dat die materialen op de bouwplaats nodig zijn (just-in-time ).

Met behulp van onze runners en de slimme inzet van materieel brengen we de materialen tot op de plek van verwerking. Ook als de materialen op hoogte nodig zijn (just-in-place ). We zorgen vervolgens ook voor de efficiënte afvoer van bouwafval .

 

De voordelen

• 15% toename in de productiviteit van vakmensen
• 80% minder transportbewegingen
• Tot wel 35% besparing op logistieke kosten
• Minimale overlast voor de omgeving
• Minder schade, diefstal en opslag

 

Elke dag betere logistiek in de bouw

We leren nog elke dag bij. Elk project is immers anders en vraagt weer om andere oplossingen. Zo vullen we het vervoer op de bouwplaats zelf per project anders in met de slimme inzet van materieel (denk bijvoorbeeld aan elektrische karretjes) en de inzet van onze runners.

En we gebruiken veelal big bags in plaats van containers voor het bouwafval. Die zijn klein als ze nog niet zijn gevuld en nemen dus weinig plek in. We kunnen ze ook makkelijk op een verdieping plaatsen in de vorm van milieupleintjes. Maar big bags zijn niet altijd toereikend en dus zoeken we dan naar andere oplossingen. Zoals kleinere kunststofcontainers die makkelijk gehesen kunnen worden op het werk en die wij eenvoudig mee retour kunnen nemen. Zo vinden we altijd wel de meest efficiënte oplossing per project.

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw logistiek in de bouw slimmer en efficiënter te maken?

Neem contact met ons op