LEANWORKS | JUST-IN-TIME, JUST-IN-PLACE

ONZE AANPAK

1. Schoon en droog opslaan van materialen

Alle materialen ten behoeve van het betreffende project worden aangeleverd op een logistieke HUB van Raab Karcher. Een HUB is een geconditioneerd, stof- en vorstvrij magazijn. Dit geldt ook voor materialen die branchevreemd zijn voor Raab Karcher (installatie, vloerbedekking e.d.). Voor de leverancier biedt dit de mogelijkheid om goederen in een volle vracht aan te leveren en zo het aantal vervoersbewegingen richting de bouwplaats te reduceren. Dankzij een landelijke dekking is er altijd een HUB in de buurt van iedere bouwplaats.

2. Bundelen van transport

Door de materialen van alle betrokken partijen aan te leveren bij de HUB van Raab Karcher, kunnen alle materialen middels één vrachtbeweging gebundeld en Just-In-Time naar de bouwplaats getransporteerd worden. Dit geeft een reductie tot 75% op vrachtvervoer. Door de reductie van het aantal vervoersbewegingen in de wijk is er een minimale overlast voor omwonenden en een beperkte voorraad aan materialen op de bouwplaats.

3. Ook op hoogte

Indien materialen op hoogte geleverd moeten worden, kan Raab Karcher dit verzorgen. Raab karcher heeft een samenwerkingsverband met een landelijk opererend kraanverhuurbedrijf. Door de toevoer van materialen goed af te stemmen met de inhuur van materieel ten behoeve van verticaal transport, worden de kosten én de overlast tot een minimum beperkt.

4. Carry-On

Raab karcher biedt de mogelijkheid om middels zogenaamde ‘runners’ de materialen vanaf de losplaats tot op de plaats van verwerking te brengen. Door Just-in-Time toelevering treft de vakman de benodigde hoeveelheid materiaal ’s ochtends aan op zijn werkplek. Hiermee kan de productiviteit van de vakmensen worden verhoogd en kan de bouwtijd worden verkort.

5. Afval

Raab karcher biedt de mogelijkheid om het sloop- en verpakkingsafval dat vrijkomt op het betreffende project retour te nemen. Bij het aanleveren van de materialen op de bouwplaats wordt het afval met dezelfde transportstroom retour genomen. Afhankelijk van de types afvalstromen, kan Raab Karcher per woning, blok of straat een zogenaamd milieuplein inrichten ten behoeve van de gescheiden afvalinzameling. Voordelen van deze werkwijze zijn: geen extra transport van afval, geen grote afvalcontainers op de bouw en een opgeruimde werkvloer.

Hulpmiddelen

Raab Karcher biedt praktische oplossingen die het logistieke proces op de bouwplaats verder optimaliseren. Ter ondersteuning van de logistieke dienstverlening beschikt Raab Karcher over diverse hulpmiddelen zoals (elektrische) pomwagens, stapelaars en E-trekkers + transportkrarren (horizontaal/verticaal), zo nodig met hydraulische werking.